КОНКУРС
за Наградата "Академик Емил Джаков"
за най-добра научна публикация на ИЕ през 2020 г.

    

Уважаеми колеги,

Имам удоволствието да Ви съобщя, че на свое заседание от 18.02.2021 г. Научният съвет на Институт по електроника взе решение за провеждане на конкурса за Наградата на "Акад. Емил Джаков" за най-добра научна публикация през 2020 г. Използвам възможността да Ви поканя да участвате в конкурса. Срокът за кандидатстване е 01-31.03.2021 г. Кандидатите подават молба (заявление) за участие в конкурса в свободен текст, както и научните публикации, с които кандидатстват.

Правилникът за провеждане на конкурса можете да изтеглите от сайта на ИЕ, секция Научен съвет.

Всички материали, свързани с участието в конкурса, се представят в деловодството на Институт по електроника в хартиен вариант и на електронен носител. Материалите ще бъдат качени на сайта на ИЕ.

В началото на месец април НС ще избере комисия, която да оцени постъпилите предложения. В периода 15-30.04.2021 г. ще се проведе дистанционен семинар, на който кандидатите ще представят резултатите, с които кандидатстват. Комисията ще представи своите оценки пред НС на ИЕ през месец май за вземане на решение относно присъждането на наградата.

Успех!

Председател на НС на ИЕ доц. д-р А. Диковска

    

    

Затвори този прозорец Начало