ИНСТИТУТ ПО ЕЛЕКТРОНИКА НА БАН
"АКАДЕМИК ЕМИЛ ДЖАКОВ"

бул."Цариградско шосе" 72, 1784-София, България


 

ЛАБОРАТОРИЯ ФИЗИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ

БГ-езикEnglish
   
Научноизследователска дейност Персонал Публикации Проекти

    

НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА  ДЕЙНОСТ

Основни направления на научно-изследователската дейност:

  • Получаване и изследване на еднослойни и многослойни нитридни (TiN, CrN, AlN, ZrN, VN, WN, MoN, NbN, HfN, TiN/WN, TiN/CrN, TiN/ZrN) и оксидни (TiO2, Al2O3, CuO, PbO, NiO2, CrO2, Ta2O5, TiN/TiO2) покрития за износоустойчиви и биомедицински приложения, оптични лещи и селективни филтри, защитни екранни стъкла.
  • Разработване на нямаща аналог нова алуминиева тръбна тел с композитно ядро, състоящо се от алуминиев прах с интегрирани въглеродни наноструктури чрез интегрирано в роботизиран комплекс конвенционално заваръчно оборудване.
  • Разработване и изследване на нови материали за приложения в нанотехнологии и наноелектроника.
  • Изследване на материали, физични процеси и разработване на технологии при селективно легиране, повърхностна модификация и заваряване с електронни и фотонни снопове.
  • Изследване на кондензирани среди чрез неутронографически методи.

    

    

    

    

    

Затвори този прозорец Начало