УЧАСТНИЦИ В КОНКУРСА
за Наградата "Акад. Емил Джаков"
за най-добра научна публикация на ИЕ през 2020 г.