Програма „МЛАДИ УЧЕНИ
И ПОСТДОКТОРАНТИ-2“ (МУПД-2)

   

На 21.07.2022 г., с решение на Управителния съвет на БАН стартира програмата „МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ-2“ (МУПД-2), финансирана от МОН.

https://www.bas.bg/?p=40164

Специфична цел на МУПД-2 е привличане, задържане и развитие на висококвалифицирани млади учени и постдокторанти, чрез което да се постигне устойчиво възпроизвеждане на научния капацитет на национално ниво, да се осигури реинтеграция и реализация на млади и перспективни научни кадри, както и благоприятна среда за обмен на научни идеи. Изрично предимство се дава на финансирането на външни за БАН постдокторантски позиции. Срокът за подаване на документи по проекти, които ще се изпълняват в ИЕ-БАН е 30.09.2022г. Документите се подават в Деловодството на ИЕ-БАН.

   
Документи:
   
Условия за кандидатстване
(Изтегли DOCX-файл).
   
Критерии за оценка на кандидатите
(Изтегли DOCX-файл).

   

  

    

Затвори този прозорец Начало