ИНСТИТУТ ПО ЕЛЕКТРОНИКА НА БАН
"АКАДЕМИК ЕМИЛ ДЖАКОВ"

бул."Цариградско шосе" 72, 1784-София, България


 

  

BulgarianEnglish

  

За ИЕ-БАН
Ръководство
Научен съвет
Лаборатории
Проекти
Отчети
Научни прояви
Награди
Година на физиката
Счетоводство
Администрация
За контакти
Новини
Профил на купувача
Търсене

   

Централна библиотека на БАН

   

  НАГРАДИ  

   

    

Годишни награди на конкурс "Акад. Емил Джаков" на ИЕ-БАН

 • 2021 - Наградата “Академик Емил Джаков” се присъжда на колектива:
  гл. ас. д-р Мария Орманова, доц. д-р Стефан Вълков, инж. Димитър Дечев, инж. Николай Иванов, ас. д-р Станислава Рабаджийска, доц. д-р Мария Николова и проф. дфн Петър Петров
  за научни разработки на тема „Повърхнинна обработка на метали и сплави за приложения в съвременната биомедицина“.
2021
 • 2020 - Наградата “Академик Емил Джаков” се присъжда на два колектива:
  1. Акад. Петър Атанасов и проф. дфн Николай Недялков получават награда за разработката си „SERS на неоникотиноидни инсектициди с помощта на Ag иAu наноструктури“.
  2. Наградата “Академик Емил Джаков” се присъжда и на екип в състав: доц. д−р Светослав Колев, проф. дфн Кирил Крежов, доц. д−р Татяна Куцарова, Борислава Георгиева, Чавдар Гелев, Таня Малакова, Петя Пенева за научни разработки на тема „Магнитни фазови преходи и магнито-електричен ефект в хексаферити“.
  3. Проф. Людмил Антонов беше удостоен с плакет на Института по електроника по повод наградата „Питагор“ за цялостен принос в науката.
2020
2020
2020
 • 2019 - доц. д-р Димитър Славов, Проф. д-р Питър Мозли, Проф. д-р Уйлям Уадсуорт, Проф. д-р Кристина Русимова-Джонс, Проф. д-р Венцислав Вълев, „Atomic dispensers for thermoplasmonic control of alkali vapor pressure in quantum optical applications“ NATURE COMMUNICATIONS, (2019) 10:2328 и патент № IP2423.1GB.
2019
 • 2018 - разделя се между колективите на проф. дфн Л. Ковачев и проф. дфн П. Петров, съответно за работите: "Нелинейно взаимодействие, асиметрично свръхуширение на спектъра и параметрично взаимодействие при разпространение на фемтосекундни лазерни импулси в оптични стъкла и оптично влакно" (тематично обединени 2 публикации) и "Градиентно-функционални нанопокрития, получени чрез вакуумни технологии за биомедицински приложения"(тематично обединени 5 публикации).
2018
 • 2017 - има само 1 постъпила кандидатура и конкурсът се отменя, протокол №5 от 12 април 2018.
 • 2016 - проф. дфн Николай Недялков, "Магнитни наноструктури, получени чрез лазерна аблация във въздух със свръхкъси импулси".
2016
 • 2015 - гл. ас. д-р Миглена Димитрова,  "Би-максуелова функция на разпределение на електроните по енергии в околността на последната затворена магнитна повърхност в термоядрена плазма" (оригинално заглавие "Bi-Maxwellian electron energy distribution function in the vicinity of the last closed flux surface in fusion plasma").
2015
 • 2014 - след двуседмично удължаване на срока е постъпило едно единствено участие, от групата на проф. Савчо Тинчев, състоящо се от 3 статии, излезли електронно 2014 г., но ще бъдат публикувани 2015. По тази причина отпада конкурсът за 2014. (протокол от НС от 26 март 2015)
 • 2014 - Почетната награда с диплом и плакет “Акад. Емил Джаков” се присъжда на проф. Иван Петров.
2014

  

Начало

    


Diplom-LO2012

    

На 15-та Международна Конференция "Лазерна Оптика", която се проведе на 25-29 юни 2012 г. в гр. Петербург, Русия,

доцент Екатерина Борисова
от Института по електроника на БАН

бе удостоена с почетна диплома на "D.S.Rozhdestvensky Optical Society" за постигнати върхови резултати в изследванията, представени в доклада й

"Autofluorescence of skin cancer - tool for initial diagnosis and monitoring of therapy"
с автори: E. Borisova1, E. Pavlova2, P. Troyanova2, B. Nikolova3, I. Tsoneva3

1Институт по електроника, Българска Академия на науките,
2Университетска болница "Кралица Йоана - Исул",
3Институт по биофизика и биоинженерство, Българска Академия на науките

    

Начало