ИНСТИТУТ ПО ЕЛЕКТРОНИКА НА БАН
"АКАДЕМИК ЕМИЛ ДЖАКОВ"

бул."Цариградско шосе" 72, 1784-София, България


 

  

BulgarianEnglish

  

За ИЕ-БАН
Ръководство
Научен съвет
Лаборатории
Проекти
Отчети
Научни прояви
Награди
Година на физиката
Счетоводство
Администрация
За контакти
Новини
Профил на купувача
Търсене

   

Централна библиотека на БАН

   

  КОНКУРСИ  

   

КОНКУРС ЗА НАГРАДАТА "АКАД. ЕМИЛ ДЖАКОВ"
ЗА НАЙ-ДОБРА НАУЧНА ПУБЛИКАЦИЯ ПРЕЗ 2022 г.

   

МАТЕРИАЛИ ЗА КОНКУРСИ
ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ И ПРИСЪЖДАНЕ НА НАУЧНИ СТЕПЕНИ
ПО ЗАКОНА ЗА РАЗВИТИЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (ЗРАСРБ)

   

  • Текущи конкурси
  • Завършили конкурси

   

    

   

Начало